Stiri online din asigurari (rca, casco, locuinte, medicale, etc)

inapoi

Ordinul nr. 14

NORME privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule

PARTEA I

Contractul de asigurare de răspundere civilă pentru prejudicii produse tertilor si autorizarea asigurătorilor pentru practicarea asigurării RCA

TITLUL I

Prevederi introductive

Art. 1. - (1) n conformitate cu prevederile art. 49 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările si reasigurările n Romnia, cu modificările si completările ulterioare, asigurătorii care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă a vehiculelor pe teritoriul Romniei acordă despăgubiri pentru prejudiciile produse prin accidente de vehicule, de care asiguratii răspund delictual fată de terte persoane. Nu intră sub incidenta asigurării răspunderea decurgnd din executarea unui contract de transport de bunuri efectuat cu titlu oneros.

(2) Contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule acoperă răspunderea civilă delictuală a proprietarului sau a utilizatorului unui vehicul pentru prejudiciile produse unei terte părti prin intermediul vehiculului.

(3) Conditiile contractuale pentru asigurarea obligatorie RCA sunt reglementate de prevederile Legii nr. 136/1995, cu modificările si completările ulterioare, si de prezentele norme.

Art. 2. - n ntelesul prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

1. teritoriu n care stationează n mod obisnuit vehiculul reprezintă:

a) teritoriul statului n care vehiculul este nmatriculat/nregistrat permanent ori temporar;

b) teritoriul statului n care s-a eliberat vehiculului un semn distinctiv, n situatiile n care nu se solicită nmatricularea/nregistrarea unui anumit tip de vehicul, dar vehiculul respectiv primeste un semn distinctiv similar numărului de nmatriculare/nregistrare sau unei polite de asigurare de răspundere civilă auto;

c) teritoriul statului n care proprietarul sau utilizatorul vehiculului este resident permanent, n cazurile n care pentru anumite tipuri de vehicule nu se solicită plăcută de nmatriculare/ nregistrare ori nu se atribuie un alt semn distinctiv;

d) teritoriul statului n care s-a produs accidentul, n cazurile n care vehiculele care au fost implicate ntr-un accident nu au număr de nmatriculare/nregistrare sau acesta nu corespunde ori nu mai corespunde vehiculului respectiv, n scopul stabilirii despăgubirilor, conform prevederilor prezentelor norme;

2. proprietar/coproprietar al vehiculului - persoana fizică sau juridică nscrisă n documentele de identitate ale vehiculului sau n alte nscrisuri doveditoare ale dreptului de proprietate;

3. utilizator al vehiculului - persoana fizică sau juridică căreia, n baza unui contract ncheiat cu proprietarul/coproprietarul, i s-a atribuit pe o anumită perioadă dreptul de folosintă a unui vehicul;

4. polită de asigurare RCA - forma scrisă a contractului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule;

5. vignetă - autocolantul care se aplică pe parbrizul vehiculului n loc vizibil din exterior, eliberat mpreună cu polita de asigurare RCA;

6. emitere electronică - subscrierea politei RCA simultan cu nregistrarea si stocarea instantanee n sistemul informatic al asigurătorului a datelor cuprinse n polită;

7. bonus-malus - sistem prin care asiguratul/utilizatorul se ncadrează n una dintre clasele de bonus (ceea ce conduce la reducerea primei de asigurare) sau n una dintre clasele de malus (ceea ce conduce la majorarea primei de asigurare), n functie de istoricul de daunalitate realizat de asigurat/utilizator n perioada de referintă.

TITLUL II

Autorizarea asigurătorilor si conditii privind practicarea asigurării obligatorii RCA

Art. 3. - (1) Asigurătorii pot practica asigurarea obligatorie RCA dacă sunt autorizati pentru desfăsurarea activitătii de asigurare, n conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ndeplinesc cumulativ următoarele conditii speciale:

a) sunt autorizati pentru subscrierea riscurilor de răspundere civilă a vehiculelor, prevăzute la lit. B clasa 10 din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare;

b) dispun de un reprezentant de despăgubiri n fiecare stat situat n limitele teritoriale de acoperire a asigurării RCA, definite la art. 11 pct. 7 din Legea nr. 136/1995, cu modificările si completările ulterioare, si ale celorlalte state semnatare ale Acordului multilateral;

c) dispun de o retea teritorială formată din cel putin o unitate, sucursală ori agentie, nregistrată la oficiul registrului comertului, n fiecare judet si n municipiul Bucuresti, cu exceptia judetului Ilfov, att pentru activitatea de contractare a asigurării, ct si pentru cea de constatare si lichidare a daunelor pentru vehicule;

d) n cadrul fiecărei unităti si subunităti dispun de personal specializat pentru activitatea de constatare si de lichidare a daunelor auto si efectuează plăti de despăgubiri n fiecare judet si n municipiul Bucuresti, cu exceptia judetului Ilfov;

e) dispun, att pentru sediul central, ct si pentru subunităti, de o dotare cu tehnică de calcul si software adecvate si de personal care să permită contractarea asigurării RCA, tinerea unor evidente detaliate privind ncheierea, derularea si ncetarea asigurării RCA si transmiterea n format electronic a acestor informatii către baza de date CEDAM;

f) desfăsoară activitatea privind ncheierea asigurării obligatorii RCA prin intermediari numai la:

- sediile principale sau secundare ale brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare ori, după caz, ale asistentilor n brokeraj persoane juridice;

- sediile principale sau secundare ale asiguratilor ori ale potentialilor asigurati persoane juridice;

- domiciliul sau, după caz, resedinta asiguratilor ori a potentialilor asigurati persoane fizice;

- domiciliul sau, după caz, resedinta asistentilor n brokeraj persoane fizice;

- sediile principale sau secundare ale asigurătorilor;

g) detin un program de reasigurare care garantează o retinere proprie prudentială;

h) sunt membri ai Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din Romnia (BAAR), precum si ai Asociatiei "Fondul de protectie a victimelor străzii".

(2) Conditiile pentru practicarea asigurării obligatorii RCA, prevăzute la alin. (1), trebuie ndeplinite pe toată perioada de valabilitate a autorizării de către asigurătorii autorizati pentru practicarea acestei asigurări.

(3) Asigurătorii care au fost autorizati să practice asigurarea obligatorie RCA si asumă răspunderea pentru toate politele RCA si pentru toate erorile sau omisiunile apărute la emiterea politelor de asigurare RCA fie direct, fie prin intermediarii n asigurări.

Art. 4. - (1) n vederea autorizării pentru practicarea asigurării obligatorii RCA, asigurătorii solicitanti trebuie să depună o cerere la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, mpreună cu o documentatie care cuprinde următoarele:

a) documentatia din care să rezulte ndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 3

alin. (1) lit. a);

b) lista reprezentantilor de despăgubiri prevăzuti la art. 3 alin. (1) lit. b);

c) lista unitătilor teritoriale ale asigurătorului unde acesta desfăsoară activitătile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) si d), nsotită de actele doveditoare, eliberate de oficiul registrului comertului, care atestă existenta acestor unităti teritoriale;

d) lista sediilor apartinnd persoanelor juridice cu care asigurătorul are ncheiate contracte de mandat pentru desfăsurarea activitătii de contractare a asigurării, nsotită de actele doveditoare, eliberate de oficiul registrului comertului, care atestă existenta acestor unităti teritoriale;

e) lista personalului specializat n activitatea de constatare si lichidare a daunelor auto, structura de lucru necesară efectuării plătilor de despăgubiri, precum si alte informatii utile, centralizate, conform modelului prezentat n anexa nr. 4, pentru fiecare unitate teritorială, sub semnătura conducătorului societătii;

f) declaratia conducătorului societătii, precum si a conducătorului compartimentului de specialitate cu privire la ndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. e), iar n cazurile n care activitatea de contractare a asigurării obligatorii RCA se desfăsoară si prin intermediari autorizati, documentatia va cuprinde, n completare, si copiile declaratiilor intermediarilor privind ndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. e), pentru zonele n care asigurătorul nu detine unităti proprii;

g) nota de fundamentare, care să cuprindă n mod obligatoriu tarifele de primă pentru primii 2 ani si metodele actuariale de calcul utilizate pentru stabilirea tarifelor de primă, potrivit prevederilor art. 21, precum si o estimare a indicatorilor specifici pentru o perioadă de 5 ani;

h) declaratia conducătorului societătii privind ndeplinirea conditiilor necesare respectării prevederilor art. 20 alin. (5).

(2) Asigurătorul cu sediul social ntr-un stat membru al Uniunii Europene se consideră autorizat pentru practicarea asigurării obligatorii RCA pe teritoriul Romniei de la data la care Comisia de Supraveghere a Asigurărilor i transmite notificarea primită de la autoritatea competentă a statului membru n care se află sediul social.

(3) Asigurătorii RCA au obligatia de a comunica Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor orice modificare si/sau completare a informatiilor transmise potrivit alin. (1), n termen de 30 de zile de la data modificării sau completării.

Art. 5. - (1) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide acordarea autorizatiei pentru practicarea asigurării obligatorii RCA n urma analizei documentelor depuse, precum si a analizei indicatorilor care atestă faptul că asigurătorul poate gestiona această formă de asigurare n conditii compatibile cu reglementările privind practica prudentială.

(2) Autorizatia poate fi retrasă sau suspendată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, n conditiile legii.

Art. 6. - (1) Asigurătorii RCA au obligatia de a transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, n termen de 30 de zile de la data autorizării, următoarele documente:

a) dovada raporturilor juridice de reasigurare;

b) copie a mandatului BAAR pentru eliberarea de cărti verzi, n calitate de membru al biroului national;

c) copie a documentului care atestă afilierea la Asociatia "Fondul de protectie a victimelor străzii".

(2) Asigurătorii RCA au obligatia de a transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor copia actului aditional care modifică si/sau completează contractul de reasigurare transmis potrivit alin. (1) lit. a), n termen de 30 de zile de la data modificării sau completării.

(3) Asigurătorii RCA care au notificat Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor desfăsurarea activitătii de asigurare de răspundere civilă a vehiculelor pe teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, au obligatia de a-si desfăsura activitatea cu respectarea prevederilor legale nationale ale tărilor respective.

(4) Asigurătorii care au dreptul de a practica asigurarea obligatorie RCA pe teritoriul Romniei, n baza dreptului de stabilire si a libertătii de a presta servicii, si desfăsoară activitatea cu respectarea prevederilor prezentelor norme.

Art. 7. - (1) n aplicarea prevederilor art. 53 din Legea nr. 136/1995, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 5 lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, avnd n vedere elaborarea si publicarea prezentelor norme, gestionarea programului de monitorizare a activitătii asigurătorilor care practică această asigurare, dezvoltarea si ntretinerea bazei de date CEDAM, precum si pentru protejarea corespunzătoare a intereselor asiguratilor, se prelevă o cotă procentuală de 1,00% din volumul primelor de asigurare brute ncasate lunar pentru asigurarea obligatorie RCA.

(2) Sumele determinate prin aplicarea cotei procentuale de 1,00% asupra volumului lunar al primelor de asigurare brute ncasate se virează n fiecare lună, pnă n ultima zi lucrătoare a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, n contul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. Taxele datorate se stabilesc la nivelul leului, fără subdiviziuni, prin rotunjire la un leu pentru fractiunile de peste 50 de bani inclusiv si prin neglijarea fractiunilor de pnă la 49 de bani inclusiv.

(3) Cota procentuală mentionată la alin. (1) si (2) poate fi modificată n functie de realizarea obiectivelor prevăzute mai sus.

Art. 8. - (1) Asigurătorii RCA au obligatia de a ntocmi evidente lunare privind asigurarea obligatorie RCA, potrivit structurii tarifelor de prime prezentate Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

(2) Concomitent cu virarea sumelor datorate, asigurătorii RCA vor transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, pnă n ultima zi lucrătoare a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, att n scris, ct si n format electronic, raportările elaborate n baza evidentelor mentionate la alin. (1), potrivit modelelor prezentate n anexele nr. 5, 6, 7 si 8.

(3) n cazul transmiterii unor situatii rectificative pentru anexa nr. 7, acestea se vor face n forma prevăzută n anexa nr. 7a).

Art. 9. - (1) Pentru activitatea de constatare si lichidare a daunelor auto, asigurătorii RCA au obligatia de a dispune de personal specializat, mputernicit pentru a actiona n numele asigurătorului cu care are ncheiat contractul de muncă.

(2) Asigurătorii RCA au obligatia de a publica pe site si de a actualiza periodic toate datele necesare, care să le permită persoanelor prejudiciate accesul direct la informatiile privind procedura de avizare si constatare a daunelor, precum si informatii privind personalul cu atributii n constatarea si lichidarea daunelor.

Art. 10. - (1) Asigurătorii emitenti de polite de asigurare RCA pentru vehiculele nmatriculate sau nregistrate n Romnia au obligatia de a transmite către baza de date CEDAM informatii complete privind politele de asigurare RCA ncheiate direct sau prin intermediari.

(2) Asigurătorii RCA sunt obligati să transmită către baza de date CEDAM prin sistem informatic, utiliznd un mediu de comunicare electronică, toate informatiile privind ncheierea asigurării obligatorii RCA si data de ncetare a valabilitătii sau de reziliere a documentelor de asigurare, precum si informatii cu privire la daunele nregistrate n baza politelor de asigurare RCA ca urmare a unor evenimente produse pe parcursul derulării contractului de asigurare.

Art. 11. - (1) Asigurătorul RCA este obligat să numească reprezentanti de despăgubiri n fiecare stat membru, cu exceptia statului membru n care a obtinut autorizatia pentru practicarea asigurării de răspundere civilă a vehiculelor.

Reprezentantul de despăgubiri are sediul n statul unde a fost numit, n cazul n care este persoană juridică, sau este rezident ori se stabileste n statul membru n care este numit, n cazul n care este persoană fizică.

(2) Numirea unui reprezentant de despăgubiri nu reprezintă nfiintarea unei filiale a asigurătorului RCA.

Art. 12. - (1) Reprezentantul de despăgubiri este mputernicit să instrumenteze daunele n numele si n contul asigurătorului RCA si să reprezinte asigurătorul RCA. n acest scop, reprezentantul de despăgubiri ntocmeste dosarul de daună si ia toate

măsurile necesare pentru solutionarea cererilor de despăgubire pretinse de partea prejudiciată, pentru prejudiciile cauzate n urma unui accident, drept consecintă a utilizării vehiculului:

a) pentru care asigurarea de răspundere civilă a fost emisă de către un asigurător ori de filiala acestuia n alt stat membru dect statul n care partea prejudiciată este rezidentă sau si are sediul;

b) care provine din alt stat membru dect statul n care partea prejudiciată este rezidentă sau si are sediul; si

c) pentru prejudiciul produs n alt stat membru dect cel n care partea prejudiciată este rezidentă sau si are sediul.

(2) Reprezentantul de despăgubiri poate actiona pentru mai multi asigurători RCA.

Art. 13. - (1) Reprezentantul de despăgubiri trebuie să fie autorizat să reprezinte asigurătorul RCA cu puteri depline, inclusiv cu drept de dispozitie n fata părtii prejudiciate, să i se atribuie competenta necesară pentru a răspunde pretentiilor de despăgubire justificate ale părtii prejudiciate si să fie apt să examineze cazul n limba oficială a statului membru n care partea prejudiciată este rezidentă sau si are sediul.

(2) Numirea unui reprezentant de despăgubiri nu exclude dreptul părtii prejudiciate de a institui proceduri directe mpotriva persoanei care a cauzat prejudicial sau a asigurătorului acesteia, după caz.

Art. 14. - (1) Asigurătorul RCA este obligat să informeze Asociatia "Fondul de protectie a victimelor străzii" cu privire la numele si prenumele, data nasterii si adresa ori punctul de lucru ale reprezentantului de despăgubiri, n cazul n care acesta este reprezentat de o persoană fizică, sau cu privire la denumire si sediu, n cazul n care este reprezentat de o persoană juridică, precum si cu privire la toate modificările n privinta reprezentantului, n termen de 7 zile de la numire ori de la producerea modificărilor respective.

(2) Asociatia "Fondul de protectie a victimelor străzii" va nainta imediat aceste informatii centrelor de informare nationale din statele membre.

TITLUL III

Contractul de asigurare

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 15. - (1) Se consideră că un vehicul este asigurat dacă proprietarul sau utilizatorul acestuia are ncheiat un contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, cu valabilitate n limitele teritoriale prevăzute la art. 11 pct. 7 din Legea nr. 136/1995, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale celorlalte state semnatare ale Acordului multilateral, denumit n continuare asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto sau asigurarea obligatorie RCA.

(2) Contractul de asigurare RCA se ncheie cu un asigurător care are dreptul de a practica pe teritoriul Romniei asigurarea obligatorie RCA.

Art. 16. - (1) La ncheierea asigurării obligatorii RCA pentru un vehicul aflat n evidenta autoritătii de nmatriculare sau, după caz, de nregistrare din Romnia, asigurătorul este obligat să emită asiguratului polita de asigurare obligatorie de răspundere civilă a vehiculelor, denumită n continuare polita de asigurare RCA, mpreună cu vigneta si documentul international de asigurare.

(2) n baza unui act aditional, contractul de asigurare RCA poate cuprinde clauze suplimentare, n conditiile n care acestea nu reduc sau nu restrictionează drepturile unei părti prejudiciate ce decurg din asigurarea obligatorie RCA sau nu contravin prevederilor legale.

Art. 17. - (1) Dovada existentei asigurării obligatorii RCA, n cazul controalelor efectuate de autoritătile abilitate, n conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 136/1995, cu modificările si completările ulterioare, o constituie:

- polita de asigurare RCA emisă de asigurătorul RCA, pentru perioada de valabilitate nscrisă, precum si vigneta aplicată pe parbrizul vehiculului n loc vizibil din exterior pentru vehiculele nmatriculate sau nregistrate n Romnia;

- documentul international de asigurare;

- documentele internationale de asigurare de răspundere civilă a vehiculelor, eliberate de asigurători RCA din străinătate, cu valabilitate pe teritoriul Romniei si numai pentru perioada mentionată n acestea, sau polita de asigurare de frontieră pentru vehiculele nmatriculate/nregistrate n afara Spatiului Economic European si a Confederatiei Elvetiene.

(2) Pentru vehiculele care stationează n mod obisnuit ntr-un stat membru, plăcutele de nmatriculare atestă că biroul national din statul membru este garant al plătii despăgubirii către persoana prejudiciată ntr-un accident de vehicul.

(3) n cazul controalelor efectuate de autoritătile abilitate, proprietarii sau utilizatorii vehiculelor nmatriculate ori nregistrate, care stationează n mod obisnuit pe teritoriul Romniei, au obligatia să prezinte polita de asigurare RCA valabilă sau, n afara teritoriului Romniei, documentul international de asigurare.

(4) Asigurătorii RCA sunt obligati să confirme valabilitatea politelor RCA si să comunice copii ale acestor polite la solicitarea instantelor de judecată si a altor autorităti publice, a regiilor autonome, la solicitarea asigurătorilor care s-au subrogat n drepturile persoanei păgubite, precum si la solicitarea altor persoane fizice si juridice.

Art. 18. - (1) Documentul de asigurare obligatorie RCA eliberat de un asigurător RCA n schimbul unei prime plătite de proprietarul sau utilizatorul unui vehicul garantează, pentru perioada de valabilitate nscrisă, despăgubirea prejudiciilor provocate prin accidente de vehicule produse n limitele teritoriale de acoperire, n conformitate cu prevederile prezentelor norme sau cu dispozitiile legislatiei privind asigurarea obligatorie RCA, n vigoare la data accidentului, ale statului n care acesta sa produs.

(2) n limitele teritoriale de acoperire a asigurării obligatorii RCA se garantează, pe baza aceleiasi prime, acoperirea prejudiciilor n conformitate cu legislatia n vigoare din statul pe teritoriul căruia s-a produs accidentul de vehicul si cu cel mai mare nivel de despăgubire dintre cel prevăzut n legislatia respectivă si cel prevăzut n contractul de asigurare.

(3) n cazul prejudiciului produs unui cetătean al unui stat membru prin

utilizarea unui vehicul stationat n mod obisnuit pe teritoriul Romniei, n timpul deplasării sale ntre două state membre n care este valabil Tratatul privind instituirea Comunitătii Economice Europene, dacă nu există birou national responsabil pentru teritoriul traversat si pe care s-a produs prejudiciul, se vor aplica prevederile prezentelor norme sau ale legislatiei statului n care si are sediul asigurătorul emitent al politei de asigurare RCA.

Art. 19. - Asigurarea obligatorie RCA se ncheie pe perioadă determinată:

a) anual ori semestrial, pentru vehiculele nmatriculate ori nregistrate n Romnia, după caz;

b) pe perioada de valabilitate a autorizatiei provizorii de circulatie, pentru vehiculele care se nmatriculează sau se nregistrează provizoriu;

c) pe perioada nmatriculării/nregistrării temporare, dar nu mai mult de 15 luni;

d) pe o perioadă de maximum 30 de zile de la data dobndirii proprietătii, dovedită cu documente justificative, pentru vehicule nmatriculate/nregistrate n alte state membre, pentru care se solicită asigurarea n vederea nmatriculării/nregistrării n Romnia;

e) pe perioade de cte o lună, dar nu mai mult de 3 luni, pentru vehicule nmatriculate/nregistrate n state terte, pentru care se solicită asigurarea n vederea nmatriculării/nregistrării n Romnia.

Art. 20. - (1) Polita de asigurare RCA contine n mod obligatoriu informatii despre: părtile implicate n contract, perioada de valabilitate a asigurării, limitele maxime de despăgubire stabilite de asigurător, prima de asigurare, clasa bonus-malus si numărul de nmatriculare/nregistrare ori numărul de identificare al vehiculului, precum si statele n care acest document are valabilitate.

(2) Forma si continutul politei de asigurare RCA, precum si documentul international de asigurare sunt prevăzute n anexele nr. 1 a) si 1 b).

(3) Vignetele vor fi executate prin Compania Natională "Imprimeria Natională" - S.A. si vor avea forma si continutul prevăzute n anexa nr. 2.

(4) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va aloca fiecărui asigurător nouautorizat o serie unică, prin tragere la sorti, la sediul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, care va fi mentionată pe politele de asigurare RCA si pe vignetă, cu respectarea ntocmai a prevederilor alin. (1).

(5) Politele de asigurare RCA se emit n sistem electronic.

Art. 21. - (1) Asigurătorii RCA au obligatia de a stabili tarifele de primă pentru fiecare categorie de vehicule, pe perioade de un an, calculate pe baze actuariale pentru limitele de despăgubire stabilite n baza prevederilor art. 24, astfel nct să garanteze permanent ndeplinirea obligatiilor ce decurg din ncheierea contractelor de asigurare RCA, constituirea rezervelor tehnice prevăzute n legislatia n vigoare si plata contributiilor către fondurile stabilite n conformitate cu legislatia n vigoare, precum si acoperirea cheltuielilor de achizitie si de administrare.

(2) Sistemul de corectare a primei de asigurare de bază va permite acordarea unor reduceri cumulate/succesive pnă la un nivel de maximum 25%, cu exceptia reducerilor acordate pensionarilor si persoanelor cu deficiente locomotorii, precum si a celor stabilite prin sistemul bonus-malus, descris n prezentele norme.

(3) Limitele de despăgubire stabilite de către fiecare asigurător RCA, precum si tarifele de primă stabilite conform alin. (1) si (2) se notifică Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor cel trziu cu 30 de zile nainte de nceperea perioadei n care acestea pot fi practicate, mpreună cu ntregul calcul actuarial ce a stat la baza stabilirii tarifelor primelor de asigurare, inclusiv datele statistice pe care s-a bazat acest calcul, precum si o declaratie a actuarului responsabil pentru calculul primei de asigurare cu privire la corectitudinea acestuia, nsusită si semnată de conducătorul societătii. Calculul actuarial trebuie să contină prima de risc, incluznd estimarea frecventei daunei si a daunei medii, pentru fiecare categorie de risc pentru care este calculat tariful de primă.

(4) Tarifele notificate Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor trebuie să contină primele de asigurare de bază, stabilite de către asigurător, pe categorii de vehicule, precum si ntregul sistem de corectare a primei de asigurare de bază n functie de propriile criterii stabilite pentru cresterea/descresterea primelor de asigurare.

(5) Nerespectarea de către asigurătorii RCA si de către intermediarii n asigurări a prevederilor prezentului articol se va sanctiona cu retragerea autorizatiei de a practica asigurarea obligatorie RCA pentru asigurători si retragerea autorizatiei de functionare a intermediarilor, conform art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si normelor emise n aplicarea acestei legi.

(6) Tarifarea asigurărilor RCA trebuie să contină sistemul bonus-malus.

Criteriile de aplicare pentru sistemul bonus-malus sunt cele mentionate n titlul IV.

Art. 22. - (1) Asigurătorii RCA au obligatia de a asigura accesul potentialilor clienti la tarifele de primă practicate pe site-ul fiecărui asigurător RCA, la sediul social al acestuia, precum si la unitătile teritoriale.

(2) Asigurătorii RCA nu pot practica tarife de primă diferite de cele notificate Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 23. - (1) Prima de asigurare se calculează pentru un ntreg an de subscriere, potrivit tarifelor de primă anuale practicate de asigurător, aferente perioadei de valabilitate a politei de asigurare RCA.

(2) Prima anuală de asigurare se calculează prin nsumarea primelor lunare aferente fiecărei luni de valabilitate a politei de asigurare RCA, prima lunară fiind calculată ca raport de 1/12 din tariful anual de primă practicat. Perioada mai mare sau egală cu 15 zile calendaristice se consideră lună ntreagă.

Art. 24. - (1) Asigurătorii RCA au obligatia de a stabili limite de despăgubire, care nu pot fi mai mici dect limitele de despăgubire stabilite de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

(2) Limitele de despăgubire stabilite de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sunt:

a) pentru pagubele materiale produse n unul si acelasi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabileste, pentru accidente produse n anul 2011, la un nivel de 750.000 euro, echivalent n lei la cursul de schimb al pietei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Natională a Romniei. Pentru accidente produse ncepnd cu anul 2012, limita de despăgubire pentru aceste riscuri se stabileste la un nivel de 1.000.000 euro, echivalent n lei la cursul de schimb al pietei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Natională a Romniei;

b) pentru vătămări corporale si decese, inclusiv pentru prejudicii fără character patrimonial produse n unul si acelasi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabileste, pentru accidente produse n anul 2011, la un nivel de 3.500.000 euro, echivalent n lei la cursul de schimb al pietei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Natională a Romniei. Pentru accidente produse ncepnd cu anul 2012, limita de despăgubire pentru aceste riscuri se stabileste la un nivel de 5.000.000 euro, echivalent n lei la cursul de schimb al pietei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Natională a Romniei.

Art. 25. - n cazul n care n unul si acelasi eveniment au fost prejudiciate mai multe persoane si valoarea totală a prejudiciilor depăseste limitele de despăgubire specificate n polita RCA, despăgubirea va fi stabilită n functie de cota-parte din valoarea prejudiciului ce revine fiecărei persoane ndreptătite la despăgubire pentru prejudiciile suferite n acelasi accident.

CAPITOLUL II

Riscurile acoperite si excluderile

Art. 26. - (1) Asigurătorul RCA are obligatia de a despăgubi partea prejudiciată pentru prejudiciile suferite n urma accidentului produs prin intermediul vehiculului asigurat, potrivit pretentiilor formulate n cererea de despăgubire, dovedite prin orice mijloc de probă. Fără a se depăsi limitele de despăgubire prevăzute n contractul de asigurare RCA, n conditiile n care evenimentul asigurat s-a produs n perioada de valabilitate a politei de asigurare RCA, se acordă despăgubiri n formă bănească pentru:

a) vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter

patrimonial;

b) pagube materiale;

c) pagube reprezentnd consecinta lipsei de folosintă a vehiculului avariat;

d) cheltuieli de judecată efectuate de către persoana prejudiciată.

(2) Indiferent de locul n care s-a produs accidentul de vehicul - pe drumuri publice, pe drumuri care nu sunt deschise circulatiei publice, n incinte si n orice alte locuri, att n timpul deplasării, ct si n timpul stationării vehiculului asigurat, asigurătorul RCA acordă despăgubiri pnă la limita de despăgubire prevăzută n polita de asigurare RCA pentru:

1. prejudiciul produs de dispozitivele sau instalatiile cu care a fost echipat vehiculul, inclusiv pentru prejudiciul produs din cauza desprinderii accidentale a remorcii, semiremorcii ori a atasului tractat de vehicul;

2. prejudiciul produs din culpa conducătorului vehiculului asigurat, inclusiv n cazurile n care la data accidentului conducătorul vehiculului:

- a condus vehiculul fără consimtămntul explicit sau implicit al asiguratului;

- nu este titularul unui permis care să i dea dreptul să conducă vehiculul respectiv;

- nu a respectat obligatiile legale de ordin tehnic cu privire la starea si siguranta vehiculului respectiv;

3. prejudiciul produs prin fapta lucrului, cnd prejudiciul si are cauza n nsusirile, actiunea sau inactiunea vehiculului, prin intermediul altui lucru antrenat de deplasarea vehiculului, prin scurgerea, risipirea ori căderea accidentală a substantelor, materialelor sau a obiectelor transportate;

4. cazul n care persoanele care solicită despăgubiri pentru vătămări corporale sunt membri ai familiei asiguratului, conducătorului auto sau ai oricărei altei persoane a cărei răspundere civilă este angajată ntr-un accident de vehicul;

5. prejudiciile provocate tertilor, drept consecintă a deschiderii usilor vehiculului, n timpul mersului sau atunci cnd vehiculul este oprit ori stationează, de către pasagerii acestuia, fără asigurarea că nu se pune n pericol siguranta deplasării celorlalti participanti la trafic.

Art. 27. - Asigurătorul nu acordă despăgubiri pentru:

1. cazurile n care proprietarul, utilizatorul sau conducătorul vehiculului vinovat nu are răspundere civilă, dacă accidentul a fost produs:

a) ntr-un caz de fortă majoră;

b) din culpa exclusivă a persoanei prejudiciate;

c) din culpa exclusivă a unei terte persoane, cu exceptia situatiilor prevăzute la art. 26 alin. (2) pct. 5;

2. prejudiciile suferite de conducătorul vehiculului răspunzător de producerea accidentului;

3. următoarele situatii:

a) prejudiciile au fost produse bunurilor apartinnd persoanelor fizice sau persoanelor juridice, dacă au fost provocate de un vehicul asigurat RCA, aflat n proprietatea sau utilizat de aceeasi persoană fizică sau juridică si care este condus de un prepus al aceleiasi persoane juridice ori de o altă persoană pentru care răspunde persoana fizică sau persoana juridică;

b) bunul avariat si vehiculul asigurat fac parte din patrimoniul comun al sotilor;

c) bunul avariat este utilizat de proprietarul vehiculului asigurat, care a produs dauna;

4. prejudiciile cauzate n situatiile n care nu se face dovada valabilitătii la data accidentului a asigurării obligatorii RCA sau asigurătorul RCA nu are răspundere;

5. partea din prejudiciu care depăseste limitele de despăgubire stabilite prin polita de asigurare RCA, produs n unul si acelasi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate si de numărul persoanelor răspunzătoare de producerea prejudiciului;

6. amenzile de orice fel si cheltuielile penale la care ar fi obligat proprietarul, utilizatorul sau conducătorul vehiculului asigurat, răspunzător de producerea prejudiciului;

7. cheltuielile făcute n procesul penal de proprietarul, utilizatorul sau

conducătorul vehiculului asigurat, răspunzător de producerea prejudiciului, chiar dacă n cadrul procesului penal s-a solutionat si latura civilă;

8. sumele pe care conducătorul vehiculului răspunzător de producerea prejudiciului este obligat să le plătească proprietarului sau utilizatorului care i-a ncredintat vehiculul asigurat, pentru avarierea ori distrugerea acestui vehicul;

9. prejudiciile produse bunurilor transportate, dacă ntre proprietarul sau utilizatorul vehiculului care a produs accidentul ori conducătorul auto răspunzător si persoanele prejudiciate a existat un raport contractual la data producerii accidentului;

10. prejudiciile produse persoanelor sau bunurilor aflate n vehiculul cu care s-a produs accidentul, dacă asigurătorul poate dovedi că persoanele prejudiciate stiau că vehiculul respectiv era furat;

11. prejudiciile produse de dispozitivele sau de instalatiile montate pe vehicule, atunci cnd acestea sunt utilizate ca utilaje ori instalatii de lucru;

09.11.2012

inapoi