Garantii de returnare a avansului

inapoi

Asiguratii pot si firme de constructii, firme de proiectare, de servicii, iar beneficiarii pot fi entitati ce realizeaza constructii / montaj de lucrari care urmeaza sa fie realizate; autoritatile publice.

Termen maxim: 6 luni

Perioada de expunere: 12 luni

Plata prima: unica, in avans.

Garantia de returnare a avansului se solicita contractorului pentru protejarea Beneficiarului, fata de riscul utilizarii necorespunzatoare si nereturnarii avansului platit de acesta, in situatia in care nu se executa obligatiile de utilizare a avansului acordat.

Ultimele modificari legislative, potrivit HG 635 / 2011 privind acordarea avansurilor din fondurile publice se va face doar in baza constituirii in favoarea Autoritatii Contractante a unui instrument de garantare pentru utilizarea corespunzatoare a avansului acordat prin intermediul unei scrisori de garantie bancara sau printr-o polita de asigurare.

Aceste tip de garantie privind contractele de achizitii publice pentru constructii cladiri si lucrari din domeniul infrastructurii rutiere de transport de interes national, finantate din fonduri publice trebuie sa acopere:

  • valoarea avansului acordat,
  • prejudiciile ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor contractuale ce deriva din acordarea avansului,
  • TVA-ul aferent avansului.

Asigurarea pentru constituirea garantiei de returnare a avansului este mai avantajoasa din punct de vedere al costurilor decat o scrisoare de garantie bancara pentru returnarea avansului.

inapoi