Garantii de participare licitatii

inapoi

Se pot asigura companiile care participa la o licitatie publica sau privata – firme de constructii, firme de proiectare, de servicii. Beneficiarul garantii este Autoritatea contractanta, de obicei, beneficiarul de constructiei care urmeaza sa fie realizata si autoritatile publice.

Perioada de expunere: pana la 6 luni

Plata prima: unica, in avans.

Contractele de achizitie publica se atribuie de regula prin organizarea licitatiilor publice. Conditia de baza pentru participarea la licitatii este aceea de a furniza o garantie de participare la licitatie pentru un anumit procent stabilit in documentatia de atribuire din valoarea estimata a contractului.

Garantia de participare la licitatie este metoda de protectie a Autoritatii Contractante sau Beneficiarul in cazul unui comportament necorespunzator al Ofertantului.

Legea prevede ca Beneficiarul / Autoritatea Contractanta are dreptul sa retina garantia de participare in urmatoarele situatii:

  • Ofertantul isi retrage oferta depusa in perioada de valabilitate a acesteia,
  • Ofertantul refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei
  • Ofertantul desemnat castigator al licitatiei nu reuseste sa constituie garantia de buna executie;
  • In cazul in care Ofertantul depune o contestatie la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, iar aceasta este considerata nefondata de catre CNSC, suma retinuta din garantie fiind calculata conform art. 2781 din HG 925/2006.

Garantiile de participare la licitatie au de regula o data de expirare fixa, prevazuta in documentatia de atribuire, perioada de validitate sa fie extinsa.

Valabilitatea Garantiei de participare la licitatie inceteaza odata ce contractul de achizitie publica a fost atribuit unui ofertant sau in cazul in care licitatia a fost anulata.

Acte necesare in vederea analizei firmei si ulterior eliberarea unei asigurari de participare la licitatie:

  • bilanturile pe ultimii 2 ani;
  • balanta pe ultima luna si/sau pe luna decembrie a anului care tocmai s-a incheiat;
  • contul de profit si pierderi;
  • Caietul de sarcini (anunt si fisa date).

Asigurarile de garantii de participare la licitatie pot inlocui Scrisoarea de Garantie Bancara necesara pentru participarea la atribuirea contractelor in sistemul de achizitii publice.

inapoi