Garantii de buna executie

inapoi

Poate fi incheiata de firme de constructii, firme de proiectare, de servicii, pentru o perioada de expunere: pana la 36 luni ; rar si numai cu acceptul reasiguratorului leader, perioada poate fi prelungita pana la 60 de luni.

Garantia de buna executie este acea garantie care asigura Autoritatea contractanta ca obligatiile contractuale asumate prin contractul semnat sunt indeplinite de catre Constructor/furnizor/prestator. Autoritatea contractanta are dreptul sa emita pretentii asupra garantiei de buna executie, pe parcursul derularii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care Furnizorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract si notifica pretentia contractantului, precizand obligatiile care nu au fost respectate.

Daca prejudiciul produs achizitorului este mai mare decat cuantumul garantiei pentru buna executie, executantul este obligat sa il despagubeasca pe achizitor integral.

Garantia de buna executie poate fi constituita in urmatoarele moduri:

  • scrisoare de garantie bancara emisa de catre o banca din Romania sau UE
  • asigurare de garantie de buna executie emisa de catre o societate de asigurari din Romania.

Acte necesare in vederea analizei firmei si ulterior eliberarea unei asigurari de buna executie:

  • bilanturile pe ultimii 2 ani;
  • balanta pe ultima luna si/sau pe luna decembrie a anului care tocmai s-a incheiat;
  • contul de profit si pierderi,
  • contractul de prestari servicii – pentru garantie de buna executie sau de mentenanta.

Polita de asigurare acopera riscurile care decurg din neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale ce ii revin asiguratului in relatia cu tertii/beneficiarii. Este o buna alternativa la garantiile bancare, asigurarea de garantii are un statut financiar special si se poate incheia cu o analiza prealabila a companiei, privind bonitatea si capacitatea de buna executie a contractului.

Avantajul principal este acela ca nu blocati o anumita suma de bani intr-un proiect (licitatie) ci puteti evita acest lucru printr-o simpla asigurare cu costuri mult mai mici. Un beneficiu important este protectia impotriva executarilor abuzive ale garantiilor.

inapoi