Documentele necesare analizei

inapoi

Analiza financiara se face de catre societatea de asigurari care emite polita de asigurare, similara cu analiza acordarii unui credit, deci trebuiesc furnizate urmatoarele documente:

  • Documentele contabile: bilanturile pe ultimii 2 ani; balanta pe ultima luna si/sau pe luna decembrie a anului care tocmai s-a incheiat;
  • Caietul de sarcini daca e vorba de garantie de participare la licitatie (anunt si fisa date);
  • Contractul de prestari servicii daca e vorba de garantie de buna executie sau de mentenanta.
  • Procesul verbal de receptie pentru o lucrare finalizata, din care sa rezulte ca pana la data formularii solicitarii de asigurare nu sunt pretentii de despagubire.

Odata ce documentele contabile sunt introduse in sistem si firma este eligibila asigurarile de garantii se pot emite imediat ce se solicita acest lucru. Asigurarile de garantii pot inlocui Scrisoarea de Garantie Bancara care este necesara pentru participarea la atribuirea contractelor in sistemul de achizitii publice. Companiile care participa la licitatii de atribuire trebuie sa stie ca autoritatile contractante nu au dreptul sa aleaga sau sa impuna modalitatea de garantare.

inapoi